tel +48 604 175 680

Regulamin

Wynajmujący: P.W.”CZOZET” Zbigniew Czorny 43-200 Pszczyna , ul. Bielska 38 a , NIP: 638-125-88-49 , tel (032) 210 11 13 / kom 604 175 680 

Najemca: klient

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU 

 1. CENNY NETTO ( do faktury dolicza się 23% VAT ) 
  • Za godzinę wynajmu żurawia ustalana jest stawka w zł/godz. 
  • Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia ustalana jest stawka w zł/km. 
  • Minimalny koszt usługi to równowartość 2 godz. pracy sprzętu + dojazd 
 2. SPOSÓB ZAPŁATY Z USŁUGĘ GOTÓWKA PRZELEW 
 3. TERMIN ZAPŁATY ustalony z klientem dla liczby dni od daty wystawienia faktury. 
 4. ZALICZKA W KWOCIE ustalonej z klientem płatna jest przed rozpoczęciem pracy dźwigu. 
 5. Do zakresu robót, do wykonywania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie praca operatora na dźwigu pod nadzorem Najemcy odpowiedzialnego za prowadzenie robót oraz uprawnionego do ich wykonywania. Do Najemcy należy przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów (co do zakresu planowanych prac) oraz potwierdzenia wykonania pracy w stosownych dokumentach: raport dzienny lub faktura VAT 
 6. Najemca oświadcza że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu. 
 7. W przypadku garażowania żurawia na terenie Najemcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą. 
 8. W przypadku zlecenia prac przeładunkowych prosimy o podanie przybliżonej wartości ładunku przed rozpoczęciem prac w przeciwnym razie wartość ta nie będzie uwzględniona w przypadku ewentualnych roszczeń.
 9. Oferta “0zł za dojazd, nie płacisz za dojazd” ważna w przypadku zleceń najmu żurawia samochodowego powyżej 10h lub w przypadku wielu zleceń.